Få ting er mer frustrerende...

...enn å føle seg uproduktiv.

Prosjektleder Knut kjente de grå hårene poppe frem

da han brukte timevis på å oppdatere massevis av prosjekter manuelt...

...helt til en dag.

4 MIN READ

Roboten som ga prosjektleder Knut et smil om munnen

HG har ansatt en digital medarbeider som hver kveld går på jobb for å oppdatere hundrevis av forsikringssaker. På denne måten slipper de menneskelige kollegene å bruke hjernen på små, repetitive oppgaver. De kan heller utmerke seg i egen karriere.

 

I flere år håndterte han en innkommende bølge av stadige oppdateringer av en mengde forsikringssaker hver uke, noe som til slutt ga Knut noen grå hår. Frustrasjonen over de repeterende og ofte ganske kjedelige klikk- og dra-bevegelsene påvirket prosjektlederen på en negativ måte.

– Det kunne påvirke hele arbeidsdagen min, og til og med forholdet til både kunder og kolleger, sier Knut V. Gjermstad.

Selv om han ler litt. 

Hvorfor det? 

Det får du vite snart.

Knut er en av 150 prosjektledere i Håndverksgruppen – han følger opp ca. 40 forsikringssaker i uken hos malerfirmaet Regnbuen i Oslo. I årevis måtte han manuelt oppdatere alle prosjekter i et skysystem.

Saken er bare den at før Knut kan sende noen av malerne sine ut for å sette farge på verden, må han vite at tidspunktet er riktig. Om sanering har gjort jobben sin først, for eksempel. 

Er vegger eller tak tørre etter en vannskade? Er treverket etter en kollaps av noe slag bygget sammen igjen – så alt er klart for overflatearbeidet? Men disse oppgavene som må bli ferdige før maleren kan komme, blir ofte flyttet rundt. Det skjer ting og tang. Folk avlyser, blir syke, de oppdager "rosa elefanter" – uforutsette problemer som må løses – alt før overflatehåndverkerne kan begynne å skitne til hendene sine

 

Hvorfor skal du bruke egen kapasitet på repetitive og frustrerende oppgaver?

Alle disse endringene krever oppdateringer. Digitale oppdateringer. Små, kjedelige, repeterende og noen ganger frustrerende oppgaver. Men likevel ganske viktige. For alle som er involvert i en forsikringssak, må vite hva de skal gjøre når. Hvis ikke blir arbeidet større, lengre og dyrere. Kundene vil gjerne vite når de kan forvente at hvert trinn i prosessen for å gjenoppbygge huset deres skal foregå og forventes ferdig. Slik at de vet når de kan flytte hjem igjen. 

I tillegg er det et krav fra forsikringsselskapene at alle prosjektledere i Håndverksgruppen så nøyaktig og ofte som mulig oppdaterer tidsplanen for kundene sine. 

Dette. Er. Stressende. Hvorfor det? Det krever konstant tilsyn. Utførelsen av disse oppdateringene kunne i stedet vært utført av en robot. Den innsparte tiden kan den menneskelige prosjektlederen bruke på andre, viktigere oppgaver.

– Som hva da?

– Som å få bedre kontakt med skadebegrensningspartnerne våre, slik at vi kan hjelpe flere forsikringskunder tilbake i hjemmene sine, eller følge opp malerne som kanskje har glemt noen kvadratmeter vegg på sluttfakturaen, og på den måten få mer inntekter, sier Knut.

"Jeg må selvsagt fortsatt jobbe, men jeg kan gjøre jobben min smartere og mer effektivt."

Knut_3

Fakta:

  • Fire heltidsstillinger hvert år, bare brukt på å flytte datoer i programvare. 
  • Repetitive og stressende oppgaver tærer på personalets moral.
  • En robot har tatt over, uten å ta noens jobb.
  • Menneskelig arbeid blir dreid mot å skape mer verdi.

Den digitale medarbeideren elsker "kjedelig"

For noen uker siden hoppet Knut bokstavelig talt i den roterende kontorstolen sin. Han ble skikkelig ivrig og ga folk high-five. Han fikk nemlig vite at disse oppgavene fra nå av skulle utføres av en ny kollega: Et robotisert prosessautomatiseringssystem.

Denne nye digitale medarbeideren i Håndverksgruppen har egen innlogging og eget brukernavn. Den skal jobbe hver natt fra 02:00 til 06:00 - og om morgenen har den klikket og dratt for å oppdatere alle prosjekter.

Det er ganske kult å se på mens det fungerer. Det er som om et spøkelse har overtatt tastaturet til en person, pilen glir over skjermen, ting blir flyttet, du kan se det hele i sanntid, bare at ingen menneskefingre berører bokstavene eller musen. Systemet jobber seg gjennom alle sakene i en rasende fart og sender til slutt rapporter til hver enkelt prosjektleder i Håndverksgruppen hver morgen. 

Dette vil spare Knut for en til to timers arbeid i uken. Sagt på en annen måte: Mer enn én hel arbeidsuke i året.

– Det er så kult! 

 

Roboten tilbyr mennesker tidsluker for å gjøre en smartere og bedre jobb

Etter hvert som innovasjonen går fremover, vil "Den digitale medarbeideren" kunne håndtere en rekke andre, enda mer kompliserte oppgaver i fremtiden. Han er fortsatt ganske fersk i jobben, men så langt har det gått bra. Så sent som i dag, når vi besøker Knut på det marineblå kontoret på Alna i Oslo, har den digitale medarbeideren løst nesten 100 oppdateringer på alle slags prosjekter – bare siden i morges. 

Knut kan bare smile og lene seg tilbake i stolen.

– Skal du bare drikke kaffe en time ekstra hver fredag, nå da?

– He-he, nei, jeg må selvfølgelig fortsatt jobbe, men jeg kan gjøre jobben min smartere og mer effektivt. Jeg kan kalkulere en ny jobb i stedet, eller gå ut og hjelpe folkene mine. Jeg slipper også å bli så frustrert hele tiden. Jeg mener, jeg kunne til tider bli veldig frustrert og føle at jeg hadde brukt mye tid på noe ganske uproduktivt. Arbeid som gjorde det vanskeligere å gå tilbake til de andre, viktigere oppgavene, sier Knut.

 

"All den menneskelige interaksjonen vi gjør hver dag, vil ingen robot kunne håndtere."

 

– Denne følelsen kan også til tider senke arbeidsmotivasjonen og påvirke forholdet til folk rundt meg. Negativitet vil dessverre spre seg raskere enn positivitet, sier han. 

Og det er her han ler litt. 

– Men hva kan man gjøre, da, sier han.

– Hva var det som gjorde deg så frustrert?

– Det er kjedelig å oppdatere prosjekter, og det virker unødvendig at et menneske skal gjøre det når det kan gjøres av en maskin. Så jeg tror jeg snakker for alle prosjektledere når jeg sier at denne utviklingen er svært velkommen. Og jeg tror det kan gjøres mer med dette systemet. Kanskje han kunne ta en titt på fakturering, eller kanskje til og med lønn, sier Knut.

Slapp av - ingen kommer til å miste jobben

Det har han rett i. Bare spør Hanne Fagerlie, en av to prosjektledere i HG som skal være leder for den digitale medarbeideren. De skal føre tilsyn og sørge for at det gjør jobben sin på riktig måte.

Hanne sier at arbeidet den digitale medarbeideren gjør hver natt totalt sett vil spare Håndverksgruppen for fire hele stillinger i året. 

– Hver gang et prosjekt må oppdateres, tar det en av våre 150 prosjektledere to minutter, noe som til slutt utgjør flere måneders arbeid. I fremtiden ønsker vi at dette systemet også skal kunne håndtere andre typer oppgaver. Mulighetene er uendelige, sier hun.

– Som hva da?

– Roboten kan for eksempel håndtere fakturering, registrering av reiseregninger eller nyansatte – eller samle inn statistikk eller informasjon om hva kontoret bør gjøre bedre, hva kontoret gjør bra og så videre, sier Hanne.

– Men, Knut, betyr dette at du eller noen av dine menneskelige kolleger kan miste jobben snart?

– Absolutt ikke! All den menneskelige interaksjonen vi har hver dag, vil ingen robot kunne håndtere. Jeg tror heller ikke at vi som samfunn ønsker at det skal skje. Mennesker trenger å snakke med og jobbe sammen med andre mennesker. Når det gjelder selve yrket, tror jeg vi kan dra nytte av roboter til å gjøre mange av de digitale oppgavene, men kunsten og kreativiteten i bransjen vår er det ingen som gjør bedre enn mennesker, sier han. 

Innovasjon, digitalisering og hjelp fra den tekniske verden er noe Håndverksgruppen har vært opptatt av å få fart på i det siste. 

– Den tradisjonelle håndverksbransjen henger etter når det gjelder innovasjon generelt, så jeg synes det er fantastisk at HG er så fremoverlent når det gjelder å ta i bruk nye og spennende digitale hjelpemidler. Jeg tror hele bransjen kommer til å bli mye bedre når vi gjør dette, fordi mange ansatte kan bli gladere, mer effektive og bruke tiden på viktigere og ikke på sett og vis unødvendige oppgaver, sier Knut.