VORES CFOS SYN PÅ 2022

Stærke finansielle resultater


I løbet af 2022 bød Håndverksgruppen velkommen til 35 solide håndværksvirksomheder. Effekten af disse nye tilføjelser til vores gruppe var imponerende MNOK 1647 på toplinjen og MNOK 152 i EBITDA.

Vores eksisterende virksomheder havde en bemærkelsesværdig organisk salgsvækst på mere end 10 procent i løbet af året, hvilket resulterede i en rullende 12-måneders omsætning på MNOK 4 901.

Det er virkelig inspirerende for mig at se, hvor problemfrit de nye virksomheder har tilpasset sig Håndverksgruppens rapporteringsrutine, hvilket giver bedre ledelsesinformation til den lokale direktør - og muliggør god kontrol på koncernniveau. I løbet af 2022 forbedrede vi også vores rapporteringsdashboards, så de lokale administrerende direktører nemt kan analysere deres egne finansielle oplysninger og sammenligne dem med intern benchmarking. Det betyder, at de får en dybere forståelse af, hvordan de klarer sig i forhold til andre. Det danner grundlag for en sund konkurrence blandt vores lokale virksomheder. 

CFO-comments
8 %

EBITDA value growth for companies
who were a part of HG at the beginning of the year.

Samarbejde bliver ved med at skabe værdi

Vores deling af best practice og samarbejde inden for regioner og på tværs af hele Håndverksgruppen fortsætter med at skabe værdi, og EBITDA-værdien vokser for virksomheder, der var en del af HG i begyndelsen af året. På trods af at vi befinder os i, hvad vi vil betragte som et udfordrende marked med øgede omkostninger.

Vores virksomheder klarer sig godt. Pr. 31.12.2022 havde kun otte ud af 101 virksomheder en EBITDA-margin på under fem procent - og af disse var kun tre virksomheder under tre procent. Det store billede viser os, at siden indlemmelsen i Håndverksgruppen er det samlede LTM EBITDA for alle lokale virksomheder steget med mere end svimlende 30 procent.

 

Det store billede viser os, at siden indlemmelsen i Håndverksgruppen er LTM EBITDA for alle lokale virksomheder steget med mere end svimlende 30 procent.


Gjermund Söder Vegge
CFO, Håndverksgruppen

Økonomien viser gode tegn

Håndverksgruppens likviditet udviklede sig også positivt i 2022 med et operationelt cash flow på 331 mio. kr. fra de virksomheder, der blev inkluderet i begyndelsen af året, hvilket resulterede i en cash conversion på 90 procent. Der er opnået en stigning i omsætningen af nettoarbejdskapitalen på 0,4 takket være forbedringer hos både eksisterende og nye virksomheder. Dette har givet Håndverksgruppen tillid til vores evne til at fastholde vores positive cash flow-udvikling.  

Investeringer i nye virksomheder i løbet af året beløb sig til 618 mio. kr., hvoraf ca. en tredjedel blev finansieret af pengestrømme fra driften og resten af øgede langfristede forpligtelser. Vi sluttede året med en robust likviditet på 362 mio. kr.

For at opsummere det hele: 2022 var virkelig et godt år for Håndverksgruppen!

 

Gjermund Söder Vegge
CFO, Håndverksgruppen