Borettslag og sameier


Å utsette vedlikeholdet av borettslag eller sameier kan fort bli dyrt i lengden. For å unngå at eiendommen forringes, er det viktig å gjennomføre jevnlige vedlikeholdsarbeid både innvending og utvendig.

Hero-Borettslag-og-sameier
Hero-Borettslag-og-sameier_mobile

Håndverksgruppen er Nordens største selskap innen overflatebehandling som jobber målrettet mot definerte målgrupper. Mestermerket er vårt kvalitetsstempel, og vi maler, murer, setter tapet, legger gulv og fliser etter de strenge kravene som følger kvalitetsstempelet. Her er noe av det vi tilbyr dere som har ansvaret for vedlikehold i borettslag eller sameier:

Kartlegge behov for vedlikehold

Som styremedlem har dere ansvaret for å sørge for at borettslaget bygningsmasse blir vedlikeholdt på en god og forsvarlig måte.

Derfor er det første dere bør gjøre er å kontakte oss for en grundig befaring. Slik kan vi kartlegge behovet for kommende vedlikehold, og avdekke eventuelle mangler eller skader. Deretter kan vi bidra med utarbeidelse av en vedlikeholdsplan som tar hensyn til de identifiserte vedlikeholdsbehovene, samt gjeldende lover og regler.


Helse, miljø og sikkerhet

Som styremedlem er du ansvarlig for å følge de lover og regler som gjelder for helse, miljø og sikkerhet.

Det er derfor viktig ved gjennomføring av vedlikehold å sikre at selskapet dere har leid inn for å gjennomføre vedlikeholdet følger lover og regler knyttet til HMS. Alle selskapene i HG følger til enhver tid gjeldende lover og regler gjennom gode rutiner og kunnskap.

Hva gjør vi?
 • Risikovurdering: Før arbeidet starter skal det gjennomføres en risikovurdering for å identifisere potensielle farer og iverksette tiltak for å minimere risikoen.
 • Opplæring og instruksjon: Alle håndverkerne har opplæring og instruksjon om riktig bruk av utstyr og verktøy, og om sikkerhetstiltak som må iverksettes.
 • Verneutstyr: Håndverkerne har tilgang til å bruke nødvendig verneutstyr, som hjelmer, hansker, hørselvern og annet nødvendig utstyr.
 • Sikkerhetstiltak: Det iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak som stillaser, barrierer og sikkerhetsnett for å forhindre fall og andre ulykker.
 • Støy og støv: Vi iverksetter tiltak som reduserer ulemper og risiko ved støv og støy.
 • Varsling av beboere: Vi har gode rutiner på å varsle beboere og naboer i god tid før arbeidet starter med informasjon om hva som vil skje og hvilke forhåndsregler de bør ta.
 • Avfallshåndtering: Avfall fra vedlikeholdsarbeidet bør håndteres i tråd med gjeldende forskrifter og avtaler, og sikre at det ikke blir en kilde til forurensning.


Økonomi

Det er flere grunner til at regelmessig vedlikehold er god økonomi for et borettslag.

 • Bevaring av verdier: Godt vedlikehold bidrar til å bevare verdien av eiendommen over tid, og kan bidra til å øke verdien ved et eventuelt salg.
 • Forbedret levetid: Ved å vedlikeholde bygningene og eiendommen jevnlig, kan man forlenge levetiden til bygningene og utstyret som er i bruk.
 • Tryggere boforhold: Godt vedlikehold bidrar til tryggere boforhold for beboere i borettslaget, og kan dermed føre til økt trivsel og tilfredshet blant beboerne.

Dere har ansvar for å sørge for at borettslaget har en sunn økonomi. Dette kan inkludere å utarbeide budsjett, følge opp regnskapet, og sørge for at borettslaget har nok midler til å dekke vedlikeholdsbehov og andre utgifter. Det kan også være lurt å inkludere et vedlikeholdsfond som kan brukes til større reparasjoner eller oppgraderinger av fasaden.


Tjenester vi utfører for borettslag og sameier

 • Innvendig og utvendig maler – og murerarbeider
 • Vedlikehold av trapperom og korridorer
 • Gulvrehabilitering av trapperom og dører
 • Vedlikehold av vinduer og dører
 • Vedlikehold av garasjer og parkeringsanlegg
 • Punktreparasjon av varmekabler og membran
 • Fasadevask – en ren fasade kan forlenge levetiden til bygningsmaterialene og holde fasaden fri for alger og mose. Det kan også forbedre estetikken og verdien av borettslaget.


Bærekraft

Håndverksgruppen har stort fokus på bærekraft.

Vi tilbyr i dag 3 bærekraftige løsninger som er kostnadseffektive og miljøvennlige.

 

Gulvrehabilitering med Dr.Schutz

Gulvrehabilitering er en kostnadseffektiv gulvrehabilitering som bidrar til å forlenge levetiden til gulvene. Rehabilitering kan være en langt billigere løsning enn å erstatte gulvbelegg med nytt, noe som kan være svært kostbart for borettslaget.

Gulvrehabilitering med Dr. Schutz kan bidra til å bedre innemiljøet ved å fjerne bakterier, smuss og allergener som kan samle seg i sprekker og skader i gulvbelegget. Dette gir et sunnere og mer hygienisk bomiljø for beboerne i borettslaget.

Dr.Schutz sin rehabiliteringsløsning er enkel og rask, og veldig egnet for korridorer og trappehus.

Les mer om Dr.Schutz

 

Punktreparasjon med M-TETT

Tett og tørt bad, kjapt og effektivt, M-TETT hjelper dere med lokal utbedring av bad og våtrom.

Mange er skeptisk til om det er mulig å reparere membran, og få det tilbake til samme stand. Vår erfaring tilsier at dette er mulig så fremt membranen som ligger i gulvet er av god kvalitet. Vi har hatt et samarbeid med Sintef hvor vi har gjort reparasjoner i deres laboratorium som deretter har blitt testet med ETAG 022, en omfattende vanntest som brukes til å teste nye membraner som skal inn på markedet. Disse testene viser at reparasjon er mulig, men at det bør utføres av personell som er dedikert til oppgaven.

Våre teknikere er trent på å finne gode løsninger teknisk, estetisk og økonomisk.

Les mer om M-TETT

 

Bærekraftig løsning for feilsøk og reparasjon av varmekabler med M-TEK

Har du ødelagte varmekabler på badet? Eller skadet membran? Har du lurt på om dere må rive hele badet og starte på nytt? M-TEK har en løsning som er mye billigere, raskere og mer miljøvennlig. Vår spesialitet er punktreparasjon, som betyr at vi holder tidsbruken og kostnadene nede ved kun å reparere lokalt der feilen ligger. Dette er ikke bare et godt budsjettalternativ, men en bærekraftig måte å vedlikeholde hjemmet på.

Les mer om M-TETT

Nysgjerrig på å vite hva vi kan tilby?

Fyll ut skjema og vi tar snart kontakt med deg.

Relaterte prosjekter