Bærekraft i  Håndverksgruppen


I Håndverksgruppen har vi døpt om ESG til Bærekraft. Når vi snakker om bærekraft mener vi at vi skal ta vare på hverandre, både de som er ansatt og de som ikke er ansatt i selskapet.

 

Hero-Sustainability-HG
Hero-Sustainability-HG_mobile

Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass og sikre våre ansatte et langsiktig perspektiv. Vi skal forstå klimapåvirkningen av vår virksomhet, begrense klimaavtrykket og promotere sirkulærøkonomi. Og vi har ansvarlig styring av selskapene våre.

1. Vi tar vare på hverandre og er en attraktiv arbeidsplass


Vi tar ansvar overfor samfunnet, ansatte og leverandører. Bare ved å stille krav, sørge for god opplæring og riktig fokus i alle ledd, kan bærekraftsmålene nås. 


I Håndverksgruppen har vi en ekstern varslingskanal hvor de ansatte kan gi beskjed om eventuelt uønskete hendelser på arbeidsplassen. Den finner du her >

Sustainability_3

 

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

I HG skal vi øke antall unge og voksne med relevant erfaring og utdanning som bidrar til å sikre HG skolen. I tillegg skal vi ansette og følge opp lærlinger (4.4).

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Gjennom lærlingordninger skal HG bidra til å redusere antall unge uten arbeid (8.6), i tillegg til sikre arbeidsrettigheter, trygge arbeidsplasser og forhindre svart arbeid (8.8).

Hvor står vi i dag og hva er våre mål?

95% → 100%

Andel bedrifter godkjente
læringsbedrifter.

6% → 10%

Andel lærlinger av
totale ansatte.

342 ansatte

gjennomførte HG skolen
i 2022.

46 → 55

eNPS på tvers av alle
selskapene innen 2030.

2. Vi skal forstå klimapåvirkningen av vår virksomhet, bli klimanøytrale og promotere sirkulær økonomi


Vi skal ikke bare være bærekraftige innen miljø og klimapåvirkning, men også i forretningsetiske forhold, overfor våre ansatte og generelt sett i eierstyringen av Håndverksgruppen.

Sustainability_1

 

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønster.

HG skal fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer.

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Våre faglærte skal rådgi kunden til å gi mer bærekraftige løsninger som også vil imøtekomme fremtidens klima.

Hvor står vi i dag og hva er våre mål?

40% → 100%

Andel bedrifter sertifiserte
miljøfyrtårn.

10tkvm → 30tkvm

avskjær fra gulvbelegg
til resirkulering.

95% → 100%

Andelen av nye kjøretøy
som er utslippsfrie.

3. Vi styrer våre selskaper på en forsvarlig måte


Gråsoner er ikke akseptable, og vi sørger for at alle lover og regler følges. Våre ansatte læres opp i etiske retningslinjer og vi har tydelige rutiner for varsling. I tillegg stiller vi like strenge krav til våre leverandører og samarbeidspartnere som vi gjør til oss selv. 

Sustainability_4

 

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

I HG jobber vi for å motvirke svart arbeid, sikre arbeidsrettigheter og trygge arbeidsplasser gjennom fokus på HMS, etiske retningslinjer og gode varslingsrutiner.

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

For å styrke partnerskap for bærekraftig utvikling, skal HG jobbe tverrfaglig med samarbeidspartnere på tvers av interessegrupper.

Hvor står vi i dag og hva er våre mål?

54% → 100%

Andel ansatte gjennomført
trening i etiske retningslinjer.

10% → 100%

Andel leverandører blitt presentert
med vår bærekraftsstrategi.

2 → 10 samarbeid

med organisasjoner som bidrar
positivt til næringen.

Åpenhetsloven - vårt arbeid mot menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold

Håndverksgruppen er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Loven skal fremme virksomhetens respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.

Les vår redegjørelse

Her på nettsiden ligger vår redegjørelse lett tilgjengelig for alle som ønsker å lese den. Ved å trykke på knappen under får du full tilgang til dokumentet. I redegjørelsen går vi i dybden på risikovurdering, planlagte og gjennomførte tiltak. Den vil bli oppdatert årlig og ellers ved vesentlige endringer i informasjonen som fremgår her.

Åpne redegjørelsen

Bærekraft i praksis

Les mer om Håndverksgruppens arbeid med bærekraft.

Bærekraftig gulvrenovering

I samarbeid med Dr.Schutz tilbyr vi markedets fremste løsning for gulvrenovering til både...

Ønsker du å vite mer om hvordan vi jobber med bærekraft?

Ta kontakt med vår bærekraftsansvarlig, Thomas Schwenke.

thomas@schwenke.no