Hållbarhet i Håndverksgruppen


I Håndverksgruppen har vi döpt om ESG till Hållbarhet. När vi pratar om hållbarhet menar vi att ta hand om varandra, både de som är anställda och de som inte är anställda av företaget.

 

Hero-Sustainability-HG
Hero-Sustainability-HG_mobile

Vi vill vara en attraktiv arbetsplats och säkerställa ett långsiktigt perspektiv för våra medarbetare. Vi ska förstå klimatpåverkan från vår verksamhet, begränsa vårt klimatavtryck och främja den cirkulära ekonomin. Och vi har en ansvarsfull styrning av våra företag.

1. Vi tar hand om varandra och är en attraktiv arbetsplats


Vi tar ansvar gentemot samhälle, medarbetare och leverantörer. Endast genom att ställa krav, säkerställa god utbildning och rätt fokus på alla nivåer kan hållbarhetsmålen uppnås.  


I Håndverksgruppen har vi en extern anmälningskanal där medarbetare kan rapportera oönskade händelser på arbetsplatsen. Du hittar den här >

Sustainability_3

 

Säkerställa inkluderande, rättvis och högkvalitativ utbildning och främja möjligheter till livslångt lärande för alla.

Inom HG är målet att öka antalet ungdomar och vuxna som har relevant erfarenhet och utbildning, vilket vi säkerställer genom bland annat HG-skolan. Dessutom kommer vi att anställa och följa upp lärlingar (4.4).

Främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och anständigt arbete för alla.

Genom lärlingssystem ska HG bidra till att minska antalet ungdomar utan arbete (8.6), samt säkerställa arbetstagarnas rättigheter, säkra arbetsplatser och förhindra odeklarerat arbete (8.8).

Var står vi idag och vilka är våra mål?

95% → 100%

Andel företag som godkänts som
lärande organisationer.

6% → 10%

Andel lärlingar av totalt
antal anställda.

342 anställda

HG-skolan stod klar 
2022.

46 → 55

eNPS i alla bolag
senast 2030.

2. Vi ska förstå klimatpåverkan från vår verksamhet, bli klimatneutrala och främja den cirkulära ekonomin


Vi ska inte bara vara hållbara när det gäller miljö och klimatpåverkan, utan också när det gäller affärsetik, gentemot våra medarbetare och i allmänhet i vår bolagsstyrning av Håndverksgruppen.

Sustainability_1

 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

HG skall främja program för hållbar offentlig upphandling i enlighet med de enskilda ländernas politik och prioriteringar.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser.

Våra skickliga medarbetare ger råd till kunden för att skapa mer hållbara lösningar som även tar hänsyn till framtidens klimat.

Var står vi idag och vilka är våra mål?

40% → 100%

Andel företag med miljöfyrtorns
certifiering.

10 ton kvm → 30 ton kvm

avklipp från golvbeläggningar för
återvinning.

95% → 100%

Andelen nya fordon som
är utsläppsfria.

3. Vi förvaltar våra företag på ett ansvarsfullt sätt


Gråzoner är inte acceptabla, och vi ser till att alla lagar och förordningar följs. Våra medarbetare utbildas i etiska riktlinjer och vi har tydliga rutiner för whistleblowing. Dessutom ställer vi samma strikta krav på våra leverantörer och partners som vi gör på oss själva. 

Sustainability_4

 

Främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och anständigt arbete för alla.

På HG arbetar vi för att motverka svartarbete, säkerställa arbetstagarnas rättigheter och säkra arbetsplatser genom fokus på HSM, etiska riktlinjer och bra whistleblowing-rutiner.

Stärka de instrument som behövs för att genomföra arbetet och förnya de globala partnerskapen för hållbar utveckling.

För att stärka partnerskap för hållbar utveckling kommer HG att arbeta tvärvetenskapligt med partners från olika intressegrupper.

Var står vi idag och vilka är våra mål?

54% → 100%

Andel anställda som utbildats
i etiska riktlinjer.

10% → 100%

Andel leverantörer som fått ta del
av vår hållbarhetsstrategi.

2 → 10 samarbeten

med organisationer som bidrar positivt
till branschen.

Hållbarhet i praktiken

Läs mer om Håndverksgruppens hållbarhetsarbete.

Hållbar renovering av golv

I samarbete med Dr. Schutz erbjuder vi marknadens ledande golvrenoveringslösning för både...

Hållbara tätskikt

I samarbete med Derbigum erbjuder vi polymerbaserade tätskikt för tak. Vi erbjuder våra...

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet?

Vänligen kontakta vår hållbarhetschef, Thomas Thorsøe.

Skicka ett email