<img src="https://secure.risk8belt.com/213137.png" alt="" style="display:none;">

Bli en del av HG (M&A)

Skulle du kunna tänka dig att hänga med på vår äventyrliga resa i Norden?

Vi vill få med flera kvalitetsföretag inom ytbehandling i vårt nordiska branschäventyr, så att vi tillsammans kan nå målsättningen att professionalisera branschen. Om man skall bli störst måste man även vara bäst, men i vår bransch blir man inte nödvändigtvis bäst på egen hand.

Bli en del av vårt äventyr utan att förlora din identitet

Det är viktigt för oss att varje företag som vill bli en del av vårt reseäventyr har möjlighet att behålla sin identitet. Det är du och ditt företag som skall synas och vara framgångsrikt lokalt och vi har respekt för dina rötter, traditioner och ditt företags historia.

Vi investerar i dig och ditt företag på många nivåer och investerar i oss – det är vår filosofi. Efter att ha blivit en del av Håndverksgruppen är man med som ägare och bedriver verksamhet, tillsammans med många goda kollegor i samma situation.

Vi delar yrkeskunskap, har fokus på rekrytering och höjer kompetensen i ditt företag

Genom att bli en del av oss, får du tillgång till bred yrkeskunskap genom delning av bästa praxis, ännu fler goda kollegor och en stöttepelare att luta dig mot som inga andra aktörer på marknaden kan erbjuda.

I vår bransch har det länge varit brist på resurser och detta vill vi göra något åt. Genom en bred rekryteringskampanj vill vi locka till oss de bästa medarbetarna och detta kommer alla våra företag att kunna dra fördel av.

Utbildningserbjudandet ”HG-skolan” har utvecklats i syfte att höja våra medarbetares kompetens. Genom HG-skolan kan våra medarbetare få utbildning och vidareutbildning i bland annat projektledning, vardagsledning och försäljning.

Du får den hjälp du behöver med hänsyn till hållbarhet och miljö

Vi inom Håndverksgruppen har ett starkt hållbarhets- och miljöfokus. Vi ser att detta blir allt viktigare för anställda samt en konkurrensfördel när det gäller att vinna anbudstävlingar. På detta område hjälper vi våra företag att leva upp till standarderna genom kurser, certifieringar och utbildning i avfallshantering och återvinning.

I kraft av vår storlek får du bättre villkor

Som en del av vår koncern, får du även möjlighet att vara en del av ett större ramavtal med våra kunder och du får även ta del av bättre inköpsupplägg från våra leverantörer. Detta är bara några av de fördelar våra företag har.

Kontakta mig idag för att veta mer om vår äventyrliga resa! Kanske vi fortsätter resan tillsammans?

 
Trond Sigurd Tørdal
Direktör för M&A

Trond hade en central roll när Håndverksgruppen skulle etableras som koncern. I dag leder han arbetet med att hitta nya företag till Håndverksgruppen. Innan han etablerade HG var Trond verkställande direktör och aktieägare i det Bodø-baserade företaget Arvid Bendixen AS.
 
Kontakt: tst@handverksgruppen.com