Bli en del av teamet


Vill du följa med på vår äventyrliga resa i norra Europa? 6 steg till ett partnerskap med oss.

 

Hero-HGmodel
Hero-HGmodel_mobile

Vi vill att fler högkvalitativa ytskiktsföretag ska följa med oss på vår resa, så att vi tillsammans kan uppnå vårt mål att professionalisera branschen. För att bli störst måste man vara bäst, men i vår bransch blir man inte nödvändigtvis bäst på egen hand.

Card_Bli-en-del-av-HG_1200px

Starkare tillsammans som en del av
Håndverksgruppen


Ta ditt företag till nästa nivå med pålitliga partners. Och sist men inte minst, låt oss ha kul på vägen!


Hur vi arbetar tillsammans

 

6 steg till ett partnerskap med HG


Här visar vi dig hur ett framgångsrikt samarbete börjar med oss. Naturligtvis beror stegen till stor del på din organisation och dess individuella behov, och kan därför variera beroende på komplexiteten.

Card-14
STEG 1:

Låt oss prata tillsammans


Vi lär känna varandra under ett inledande, icke-bindande samtal. Vi pratar om de förväntningar som var och en av oss har med sig och tar reda på om ett samarbete kan vara en bra väg framåt för båda parter.

Om vi tillsammans kommer fram till att våra företag passar bra ihop kulturellt, socialt och ekonomiskt diskuterar vi nästa steg för att göra processen så enkel och smidig som möjligt. Du är välkommen att lämna din kostym hemma under den här processen. Vi är också hantverkare och stolta över det.

 

Card-18
STEG 2:

Låt oss presentera vår ledningsgrupp


Om båda parter vill arbeta tillsammans efter det första samtalet, vill vi gärna presentera dig för flera av våra medarbetare. På så sätt får du en mer komplett bild av vilka som står bakom Håndverksgruppen och vad vi står för.

Vid det andra mötet pratar vi mer i detalj om de kommande stegen och gör en första bedömning av verksamheten. Nu börjar också den administrativa processen, där vi samlar in nödvändiga fakta och siffror om ditt företag.

 

Card-4
STEG 3:

Erbjudanden från Håndverksgruppen


Vid den här tidpunkten pratar vi om ekonomin och ger dig en vägledande köpeskilling, och sedan bekräftar vi alla fakta och siffror som nämnts tidigare med finansiella rapporter, kontrakt och liknande dokument med hjälp av externa rådgivare (så kallad "due diligence").

 

Card-16
STEG 4:

Kontraktet med Håndverksgruppen


Baserat på de diskussioner och överenskommelser vi har haft hittills förbereder våra juridiska experter ett gemensamt avtal. När alla detaljer är i ordning för både dig och oss undertecknar vi avtalet och ser fram emot starten på ännu ett framgångsrikt samarbete. Från första kontakt till undertecknat avtal tar det oftast bara några månader.

 

Card-15
STEG 5:

Du börjar som en del av Håndverksgruppen


När de juridiska och finansiella aspekterna är på plats är det dags att leverera de goda nyheterna till dina anställda och kunder. Håndverksgruppen hjälper dig att förklara den nya situationen på ett sätt som är begripligt för alla anställda, och kommer att arbeta med dig och ditt team för att hitta den bästa vägen framåt för vårt framtida samarbete.

Vi ser inte detta som slutet på processen, utan snarare som början. Nu tar vi oss gärna tid att lära känna dig och ditt team ännu bättre, så att vi kan maximera vårt samarbete och erbjuda dig det stöd du behöver.

 

Card-12
STEG 6:

Vi skapar framgång tillsammans!


Som en del av Håndverksgruppen blir inte bara vi din nya partner, utan också mer än 130 handplockade hantverksföretag - som inte bara stöder dig med kunskap och resurser när du behöver det, utan också värdesätter den kunskap och erfarenhet som du och ditt team tar med till bordet.

Du behåller din identitet och full kontroll över din verksamhet. Även för dina anställda är det affärer som vanligt - bara bättre: med mer innovation, mer kunskap och mer tillväxt.

 

Kontakta mig idag för att få veta mer om vår äventyrliga resa! Kanske fortsätter vi resan tillsammans?

Trond Sigurd Tørdal
Chef för M&A

tst@handverksgruppen.com