Bæredygtighed i Håndverksgruppen


I Håndverksgruppen har vi omdøbt ESG til bæredygtighed. Når vi taler om bæredygtighed, mener vi at tage vare på hinanden, både dem, der er ansat, og dem, der ikke er ansat i virksomheden. 

Hero-Sustainability-HG
Hero-Sustainability-HG_mobile

Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads og sikre et langsigtet perspektiv for vores medarbejdere. Vi vil forstå klimapåvirkningen fra vores aktiviteter, begrænse vores klimaaftryk og fremme den cirkulære økonomi. Derudover driver vi også en ansvarlig ledelse af vores virksomheder.

1. Vi tager os af hinanden og er en attraktiv arbejdsplads


Vi tager ansvar over for samfundet, medarbejdere og leverandører. Kun ved at stille krav, sikre god uddannelse og det rette fokus på alle niveauer kan bæredygtighedsmålene nås. 


Hos Håndverksgruppen har vi en ekstern meddelseskanal, hvor medarbejderne kan rapportere om uønskede hændelser på arbejdspladsen. Du kan finde den her >

Sustainability_3

 

Sikre inkluderende, retfærdig uddannelse af høj kvalitet og fremme muligheder for livslang læring til alle.

I HG vil vi øge antallet af unge og voksne med relevant erfaring og uddannelse, der bidrager til at sikre HG-skolen. Derudover vil vi ansætte og følge op på lærlinge (4.4).

Fremme varig, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle.

Gennem lærlingeordninger skal HG bidrage til at reducere antallet af unge uden arbejde (8.6), samt at sikre arbejdstagerrettigheder, sikre arbejdspladser og forhindre sort arbejde (8.8).

Hvor står vi i dag, og hvad er vores mål?

95% → 100%

Andel af virksomheder, der
er godkendt som
lærende
organisationer.

6% → 10%

Andel af lærlinge af alle
ansatte.

342 medarbejdere

færdiggjorde HG-skolen 
i 2022.

46 → 55

eNPS på tværs af alle
virksomheder
inden 2030.

2. Vi vil forstå klimapåvirkningen af vores aktiviteter, blive klimaneutrale og fremme den cirkulære økonomi


Vi vil ikke kun være bæredygtige med hensyn til miljø og klimapåvirkning, men også med hensyn til forretningsetik, over for vores medarbejdere og generelt i vores virksomhedsledelse af Håndverksgruppen.

Sustainability_1

 

Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

HG skal fremme programmer for bæredygtige offentlige indkøb i overensstemmelse med de enkelte landes politikker og prioriteter.

Gør en øjeblikkelig indsats for at bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser.

Vores dygtige fagfolk rådgiver kunden om mere bæredygtige løsninger, der også tager højde for fremtidens klima.

Hvor står vi i dag, og hvad er vores mål?

40% → 100%

Andel af virksomheder med
miljøfyrtårnscertificering.

10tkvm → 30tkvm

Afskær fra gulvbelægninger
til genbrug.

95% → 100%

Andelen af nye køretøjer,
der er emissionsfrie.

3. Vi leder vores virksomheder på en ansvarlig måde


Gråzoner er ikke acceptable, og vi sikrer, at alle love og regler bliver fulgt. Vores medarbejdere er uddannet i etiske retningslinjer, og vi har klare procedurer for whistleblowing. Derudover stiller vi de samme strenge krav til vores leverandører og partnere, som vi gør til os selv. 

Sustainability_4

 

Fremme varig, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle.

Hos HG arbejder vi for at modvirke sort arbejde, sikre arbejdstagerrettigheder og sikre arbejdspladser gennem fokus på HSE, etiske retningslinjer og gode whistleblowerprocedurer.

Styrke de instrumenter, der er nødvendige for at gennemføre arbejdet og forny globale partnerskaber for bæredygtig udvikling.

For at styrke partnerskaber for bæredygtig udvikling vil HG arbejde tværfagligt med partnere på tværs af interessegrupper.

Hvor står vi i dag, og hvad er vores mål?

54% → 100%

Procentdel af medarbejdere,
der er
uddannet i etiske
retningslinjer.

10% → 100%

Andel af leverandører,
der præsenteres
for vores
bæredygtighedsstrategi.

2 → 10 samarbejde

med organisationer,
der bidrager
positivt til
branchen.

Bæredygtighed i praksis

Læs mere om Håndverksgruppens arbejde med bæredygtighed.

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed?

Kontakt venligst vores CHRO, Thomas Thorsøe - som er ansvarlig for vores bæredygtighedsinitiativer.

Send Thomas en mail