<img src="https://secure.risk8belt.com/213137.png" alt="" style="display:none;">

Bæredygtighed i Håndverksgruppen

Prioriterer tre definerede områder inden for bæredygtighed

Håndverksgruppen har vurderet virksomhedens bæredygtighedspåvirkning gennem hele værdikæden, samt vurderet konsekvenserne af øgede forventninger til bæredygtighed og øvrige megatrends med betydning for gruppen. Muligheder og risici inden for bæredygtighed er derefter rangeret efter relevans. Ud fra dette har vi identificeret tre områder, som anses som relevante for os, men også som centrale for vores vigtigste interessenter.

1.

Vi passer på hinanden og er en attraktiv arbejdsplads

Vi tager ansvar over for samfundet, vores medarbejdere og vores leverandører. Bare ved at stille krav, sørge for god oplæring og det rigtige fokus i alle led kan målene for bæredygtighed nås.

Sikre inkluderende, retfærdig og god uddannelse og fremme muligheder for livslang læring for alle.

I HG skal vi øge antallet af unge og voksne med relevant erfaring og uddannelse, som bidrager til at sikre HG-skolen. Derudover skal vi ansætte og følge op på lærlinge (4.4).

Fremme varig, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle.

Via lærlingeordninger skal HG bidrage til at reducere antallet af unge uden arbejde (8.6) ud over at sikre arbejdsrettigheder, trygge arbejdspladser og forhindre sort arbejde (8.8).

2.

Vi skal forstå vores virksomheds klimapåvirkning, blive klimaneutrale og promovere cirkulær økonomi

Fokus ligger ikke alene på at være bæredygtige i forhold til miljø og klimapåvirkning: Vi skal også være bæredygtige i forretningsetiske forhold, i forhold til vores medarbejdere og generelt set i ejerstyringen af Håndverksgruppen.

Gøre byer og lokalsamfund inkluderende, trygge, robuste og bæredygtige.

HG’s kompetencer knyttet til renovering og godt håndværk skal bidrage direkte til at sikre adgang til adækvate, sikre og rimelige boliger

Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

HG skal fremme bæredygtige ordninger for offentlige anskaffelser i overensstemmelse med de enkelte landes politik og prioriteringer

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Våre faglærte skal rådgi kunden til å gi mer bærekraftige løsninger som også vil imøtekomme fremtidens klima.

3.

Vi overholder lover og regler

Gråzoner er ikke acceptable, og vi sørger for, at alle regler og love overholdes. Vores medarbejdere oplæres i etiske retningslinjer, og vi har tydelige rutiner for varsling. Derudover stiller vi lige så strenge krav til vores leverandører og samarbejdspartnere, som vi gør til os selv.

Fremme varig, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle.

I HG arbejder vi på at modvirke sort arbejde og sikre arbejdsrettigheder og trygge arbejdspladser via fokus på HMS, etiske retningslinjer og gode varslingsrutiner.

Styrke de nødvendige virkemidler for at gennemføre arbejdet og forny globale partnerskaber vedrørende bæredygtig udvikling.

For at styrke partnerskaber vedrørende bæredygtig udvikling skal HG samarbejde tværfagligt med partnere på tværs af interessegrupper.

Som porteføljevirksomhed i FSN Capital får vi god støtte til at arbejde systematisk med bæredygtighed og sætte os gode mål.