<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1338226317079867&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Mur

Vi utför alla typer av murningsarbete och har bevarat kunskapen om hantverk som utförts på traditionellt, gediget äldre vis. Samtidigt håller vi oss uppdaterade med det senaste inom material och lösningar.

Fack-/yrkesområdet murning är ett mycket allsidigt yrkesområde på en arbetsplats, med historiska rötter och långa traditioner. Murare arbetar både inom- och utomhus, på stora byggplatser och i privata hem. HG:s fackutbildade murare arbetar med renovering, nybyggnation och försäkringsskador i stora institutioner och i de små privata projekten. En byggnation startar som regel med en grund, därefter skall våra fackutbildade hantverksexperter kanske installera öppen spis, skorsten, väggar eller lägga natursten.

Idag är den cement vi använder i vårt arbete väldigt hållfast och stark, i kontrast till cement och murbruk som användes för 100 år sedan som innehåller mer kalk än dagens produkt. Detta är till fördel för all nybyggnationer och renoveringsprojekt, eftersom murningsarbetet varar mycket längre.
I Norge finns det många vackra och historiska byggnader från förra århundradet. Sprickor i grund, väggar och fasader syns allt mer, som ett resultat av kalken i den tidens cement och rörelser i grunden. Mycket av det renoveringsarbete som HG:s professionella hantverksexperter utför, är just att rusta upp fasader på äldre stadsgårdar och renovera stora historiska byggnader.

När våra professionella hantverkare renoverar, är det viktigt att välja material som motsvarar det befintliga materialet som används i byggnaden. På grund av rörelser under marken, som ofta kan påverka grunden, kommer det alltid att finnas behov av renovering vid olika tidpunkter. Inom HG säkerställer vi att jobbet som görs idag varar så länge som möjligt.
Alla byggnader kräver en grund. Den måste vara rätt, följa arkitektens mått och säkerställa att fortsatt arbete kan utföras problemfritt. Våra professionella hantverksexperter startar i botten av byggnaden med grunden, murar källare och skiljeväggar i olika privata och offentliga byggnader.

I ett försäkringsprojekt tar kunden först kontakt med sitt försäkringsföretag. En del försäkringsbolag har ett skadesaneringsföretag som därefter utvärderar skadan, för att sedan ta kontakt med hantverkare. När ett HG-företag kontaktas i ett försäkringsärende, utvärderar vi skadan och kommer överens om pris med skadesaneringsföretaget. Inom HG är det viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser, men kvalitet och tidigare arbete spelar en avgörande roll när våra företag väljs för att utföra en reparation. Vid ett försäkringsärende vänder sig kunden hela tiden till försäkringsbolaget.