<img src="https://secure.risk8belt.com/213137.png" alt="" style="display:none;">

Målning

Målning är ett fack-/yrkesområde med massor av traditioner och där goda resultat skapas genom rätt val av material och metod. Detta kräver fackkunskap. Våra professionella hantverksexperter hjälper dig genom hela processen vid alla typer av målningsprojekt.

När vi pratar om renovering så är detta ofta uppdrag inom ROT-marknaden (Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad). Renoveringsprojekt kan vara allt från antikvariska projekt som stavkyrkor och äldre hus, till upprustnings- och renoveringsarbete av köpcenter eller kontorsbyggnader. Det kan även vara upprustnings- och renoveringsarbete av äldre och nyare hus och renovering av fasader och våra hantverkare gör både mindre och större uppdrag inom renovering av enskilda småhus, lägenhetskomplex och verksamhetsfastigheter.

En viktig del av renoveringsarbetet av olika ytor handlar om att utvärdera byggnadens status och få en överblick över vilken typ av grundarbete som måste utföras. Man måste ha god kunskap om vilka produkter som passar bäst för uppgiften, oavsett om det rör sig om att ta i bruk gamla målningstekniker eller om det handlar om att använda moderna färgprodukter.
Våra professionella målare utför alla typer av målningsarbeten för nybyggnation, både invändigt och utvändigt antingen det handlar om bostäder, bostadskvarter, radhus eller andra typer av byggprojekt.

När man arbetar med nybyggnation, målar man stora ytor som skall vara färdiga samtidigt.
Denna typ av målningsarbete ställer krav på maskinell utrustning, snabbtorkande målarfärg och snabba arbetsmetoder.

Det ställs höga krav på koordinering av många andra yrkesområden för att säkerställa god drift och problemfritt genomförande i nybyggnationsprojekt. Varuleveranser måste ske vid rätt tidpunkt och noggrann planering säkerställer att arbetet utförs på ett professionellt sätt och att resultatet blir optimalt. Håndverksgruppens lokala målningsföretag har hög expertis inom nybyggnation och hjälper till med val av färgkvalitet, skaffar överblick över vilken typ av grundarbeten som är nödvändig och assisterar i valet av färger.
Det målningsarbete man utför vid ett försäkrings-/skadeärende handlar om återställande av ytor till det skick de hade innan skadan skedde. Våra hantverkare återupprättar och reparerar skadade ytor och säkerställer ett gott grundarbete.

Vid försäkringsärenden arbetar våra fackutbildade hantverkare tillsammans med saneringsföretagen som får uppdraget från ett försäkringsbolag. Utöver att arbeta med saneringsföretaget arbetar man som målare även tätt ihop med både försäkringsbolaget och försäkringstagare.

Arbetet med försäkringsärenden kräver att man är serviceinriktad utöver att det ställs höga krav på yrkesmässig duglighet och arbetsprocess eftersom målet är att få försäkringstagaren tillbaka till sitt hem så snart som möjligt. Det är ett utmanande arbete där man som hantverkare arbetar självständigt och har en arbetsvardag som är väldigt varierande där man hela tiden träffar nya människor.