<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1338226317079867&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Kakel

Kakelsättning är en del av fack-/yrkesområdet murning. Våra murarmästare har lång erfarenhet inom både membran- och kakelsättning. Vi åtar oss både stora och små uppdrag och samarbetar tätt ihop med andra yrkesområden, så att vi kan tillhandahålla ett komplett kunderbjudande. Våra hantverkare har den yrkesmässiga kompetens som fordras för att du som kund skall bli nöjd.

Renovering av kakelsatta rum kan exempelvis vara renovering av gamla badrum. I sådana fall måste våra hantverkare riva ut badrummet och bygga upp allt igen. Då är det viktigt med god projektledning och planering för att säkerställa högsta möjliga kundnöjdhet och kvalitet.

Våra hantverkare bistår med val av olika kakel och tillhandahåller kompetent projektledning från start till slut. Om man planerar renoveringen väl, kan ett badrum renoveras på ungefär två veckors tid. Här är det viktigt att de olika yrkesgrupperna upprätthåller god och överskådlig dialog, så att alla material beställs till rätt tidpunkt och plats för att kunna genomföra arbetet på bästa möjliga sätt.

Vi lägger stor vikt vid att begränsa onödigt bruk av material och kommer därför eftersträva att begränsa rivningsarbete och främja återbruk vid renovering.
Våra fackutbildade murare utför membran- och kakelsättning i nybyggnationer, både i egenskap av underleverantörer till entreprenörer och huvudleverantörer till privatpersoner. Kakelsättning görs för alla typer av bostäder, offentliga och privata byggnader. Hantverkarna vägleder kunden till rätt val av kakel och material.

Det ställs höga krav på att hantverkare levererar kvalitet och god drift för att ett byggprojekt färdigställs enligt avtalad tid. Kompetent projektledning leder till god koordinering av varuleveranser till rätt plats och tidpunkt, professionellt utförande av arbetet och nöjda kunder.
Olyckshändelser kan drabba alla. Det mest centrala i arbetet vid försäkringsärenden är att få försäkringstagaren tillbaka så snart som möjligt i ett välfungerande hem.

Vid läckage och andra skador i våtrum eller andra rum som är kakelsatta, tar kunden först kontakt med sitt försäkringsbolag. En del försäkringsbolag har ett skadesaneringsföretag som utvärderar skadan, för att därefter ta kontakt med hantverkare. När ett HG-företag kontaktas i ett försäkringsärende, utvärderar vi skadan och kommer överens om pris med skadesaneringsföretaget. Inom HG är det viktigt att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser, men kvalitet och tidigare arbete spelar en avgörande roll när våra företag väljs för att utföra en reparation. Vid ett försäkringsärende vänder sig kunden hela tiden till försäkringsbolaget.