<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1338226317079867&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Golv

Rätt golv till rätt användningsområde är vårt motto. Vi lägger alla typer av golv för stora entreprenörer och privatkunder. Våra professionella hantverksexperter ger rådgivning och rekommendationer som är anpassade till funktion, preferenser och renhållning.

Våra medarbetare fungerar som rådgivare för kunden och ger rådgivning gällande vilka produkter som passar bäst för rummet utifrån kundens preferenser, rummets funktion och önskat underhåll av golvet. Inom HG levererar vi hela totalleveransen – från kundens vision till färdigställande av önskat golv.

Vi rustar upp alla typer av golv från kontorslandskap, industrilokaler eller privata hem. Vid större projekt, som exempelvis renovering eller nybyggnation av ett sjukhus, så är det viktigt att lägga golv som är underhållsfria, rena och bra att gå på för vårdpersonalen. Våra professionella hantverkare bistår arkitekter och privatpersoner med att välja det golv som passar bäst för användningsområdet och ger golvet den prägel som kunden önskar.

Vid renovering försöker vi alltid att utvärdera huruvida vi kan förnya, framför att utföra ett rivningsarbete, genom att exempelvis slipa, rengöra eller lägga ny ytbeläggning. Om man måste utföra ett rivningsarbete är det avgörande att säkerställa rätt avfallshantering.
När en nybyggnation behöver få ett golv, så skickar kunden gärna ut en anbudsförfrågan för uppdraget som skall utföras. För HG är det viktigt att hänvisa till god service, kvalitet, bredd av kunskap om golv och golvläggning samt att vårt arbete utförs inom den tid som är fastställd.

Det är viktigt med god koordinering och dialog med byggmästare och projektansvarig. Med god projektledning inom HG säkerställer vi att material levereras till rätt tidpunkt och plats, så att arbetet kan färdigställas inom rätt tid och enligt kundens önskemål.

Våra hantverkare lägger alla typer av golv, såsom parkett, linoleum, matta och epoxy.
Vid vattenskador, brand och andra olyckshändelser som kräver renovering eller återupprättande, så är det skadesaneringsföretaget som tar kontakt med hantverkarna vid HG. Våra professionella hantverksexperter utför arbetet som behövs efter beställning från skadesaneringsföretaget för att säkerställa att försäkringstagaren kan komma tillbaka till sitt hem så snart som möjligt.

Det är viktigt att sådana försäkringsärenden utförs i ett gott samarbete och god dialog med skadesaneringsföretaget. Vår uppgift blir att göra jobbet för saneringsföretaget så enkelt som möjligt när det gäller att leverera högsta kvalitet enligt avtalad tid och avtalat pris.