<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1338226317079867&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Om oss

Vår ambition är att bli Nordens ledande leverantör inom ytbehandling. Vi skall leverera murnings-, målnings-, kakel- och golvtjänster med kvalitet långt över kundernas förväntningar. Vi skall vara marknadsledande inom hållbarhet och arbetar engagerat för att utveckla kompetens och talanger. Vi är stolta över våra lokala varumärken och relationer, men har även förmågan att leverera enligt nationella ramavtal.

1853

Mångåriga traditioner och solitt hantverk

Vårt äldsta företag, C Kristoffersen & Sønn AS i Horten, etablerades 1853. Även om detta är koncernens äldsta företag, är det flera av HG:s verksamheter som bygger vidare på mer än 50 års långa traditioner.

Februari 2012

Det finns styrka i storlek

Håndverksgruppen etablerades som medlemsorganisation 2012. Den gången var vi 14 företag under ett gemensamt paraply och tillsammans hämtade vi hem våra första ramavtal.

Juli 2020

Håndverksgruppen etableras som koncern

FSN Capital kom in på ägarsidan tillsammans med 30 av de ursprungliga företagen och tillsammans etablerade vi en koncern 2020. Ambitionerna var att bli bättre tillsammans och bli Nordens största koncern inom målning, murning och kakel.

April 2021

Första företaget i Sverige införlivas

Håndverksgruppen får sitt första svenska företag med Magnus Målar’n i Borås.

Juni 2021

Bruttoförsäljning dubblerades till NOK 2,2 miljarder

Det tog oss 11 månader att dubblera bruttoförsäljningen från en miljard kronor till två miljarder. Under denna tid fick vi även 22:a företaget.

Augusti 2021

HG blir Miljøfyrtårn-certifierat

Håndverksgruppen AS blir Miljøfyrtårn-certifierat enligt följande kriterier; i) byggentreprenör, ii) gemensamma kriterier, iii) huvudkontor för koncern och kommuner, iv) hyrestagare/hyresgäst, v) målarmästare och vi) murmästare.

Oktober 2021

Första HG-skolan inrättas

Första HG-skolan för projektledare inrättas i Oslo med Marius Opdal från Rosenborg Malerteam som lektor. HG-skolan är Håndverksgruppens egen utbildningsinstitution bestående av utbildningsområdena kultur, ledning, projekt och yrkesområde.

Oktober 2021

Bästa praxis satt i system – lansering av verktygspåse

Verktygspåse för bästa praxis lanserades för HG:s personal. Verktygspåsen är en plattform för delning av bästa praxis i form av standarddokument såsom checklistor, offertmallar, m.m.

Desember 2021

M-TEK och M-TETT införlivas i Håndverksgruppen

M-TEK och M-TETT införlivas i Håndverksgruppen som de första företagen inom satsningsområdet Specialist, utöver att spela en viktig roll i HG:s hållbarhetssatsning.

Januar 2022

Tre miljarder kronor i omsättning

Med en omsättning på tre miljarder norska kronor var vi nu Nordens ledande koncern inom ytbehandling mätt i omsättning med [70] företag och [2 100] anställda.

Mars 2022

Hundra HG-medarbetare har gått utbildning vid HG-skolan.

I januari lanserades även vardagsledning vid HG-skolan och vid utgången av mars 2022 hade 100 HG-anställda gått HG-skolan.