<img src="https://secure.risk8belt.com/213137.png" alt="" style="display:none;">

HG i media

Här hittar du publikationer och pressmeddelanden

Årsredovisning

Årsrapport 2021
2021 var ett spännande år för Hantverksgruppen och årsredovisningen för året är nu klar. Vid årets slut hade vi en omsättning på 2,9 miljarder NOK, efter att vi införlivat 30 bolag under 2021 utöver en organisk tillväxt på drygt 9 %