<img src="https://secure.risk8belt.com/213137.png" alt="" style="display:none;">

Maling

Maling er et fag fylt med tradisjoner og gode resultater skapes gjennom riktig valg av materialer og metode. Dette krever fagkunnskap Våre fageksperter hjelper deg gjennom hele prosessen for alle type malingsjobber

Når vi snakker om rehabilitering så er dette gjerne oppdrag innen ROT-markedet som står for Rehabilitering, Ombygging og Tilbygg. Rehabiliteringsprosjekter dreier seg om alt fra antikvariske prosjekter som stavkirker og gamle hus, til oppussing av kjøpesentre eller kontorbygninger. Det kan også dreie seg om oppussing av gamle og nyere hus og renovering av fasader, og våre håndverkere gjør både mindre og større oppdrag innen renovering av eneboliger, leilighetskomplekser og næringsbygg. 


En viktig del av jobben med rehabilitering av overflater handler om å vurdere byggets tilstand og skaffe seg oversikt over hva slags grunnarbeide som må utføres. Man må også ha god forståelse av hvilke produkter som er best egnet til oppgaven, enten det dreier seg om å ta i bruk gamle maleteknikker eller om det handler om å bruke moderne maling.

Våre faglærte malere utfører alle typer malerarbeide til nybygg både innvendig og utvendig enten det handler om boliger, blokker, rekkehus eller andre typer byggeprosjekter.

Når man jobber med nybygg, maler man store overflater som skal bli klare samtidig. 
Denne typen malerarbeide stiller krav til maskinelt utstyr, hurtigtørkende maling og raske arbeidsmetoder.

Det stilles høye krav til koordinering med mange andre fag for å få til god framdrift og smertefri gjennomføring i nybyggprosjekter. Vareleveranser må skje til riktig tidspunkt og nøye planlegging sørger for at arbeidet foregår på en profesjonell måte og at resultatet blir optimalt. Håndverksgruppens lokale malerfirmaer har høy ekspertise på nybygg, og hjelper til med valg av malingtyper, skaffer oversikt over hva slags grunnarbeider som er nødvendige og assisterer i valg av farger.

Malerarbeidet man gjør i forsikringssaker handler om tilbakeføring av overflater til den stand de hadde før skaden skjedde. Våre håndverkere gjenoppretter og reparere skadede overflater og sørger for et godt grunnarbeid.

I forsikringssaker jobber våre faglærte håndverkere sammen med saneringselskapene som får oppdraget fra et forsikringsselskapene. I tillegg til å jobbe med saneringsfirmaet jobber man som maler også tett med både forsikringsselskapet og forsikringstaker.

Jobben med forsikringssaker krever at man er serviceinnstilt i tillegg til at det stilles høye krav til faglig dyktighet og prosess da man ønsker å få forsikringstaker tilbake i hjemmet sitt raskest mulig. Det er en utfordrende jobb hvor man jobber selvstendig som håndverker og har en arbeidshverdag som er veldig variert, og man møter stadig nye mennesker.