<img src="https://secure.risk8belt.com/213137.png" alt="" style="display:none;">

Flis

Flislegging er en del av murerfaget. Våre murermestere har lang erfaring med både membran- og flislegging. Vi tar både store og små oppdrag og samarbeider tett med andre fag slik at vi kan gi et komplett tilbud. Våre håndverkere har den faglige kompetansen som skal til for at du skal bli fornøyd.

Rehabilitering av flislagte rom kan eksempelvis være oppussing av gamle baderom. I slike tilfeller må våre håndverkere rive opp badet og bygge det opp igjen. Da er det viktig med god prosjektledelse og planlegging for å sørge for høyest mulig kundetilfredshet og kvalitet.

Våre håndverkere bistår med valg av ulike fliser og driver dyktig prosjektledelse fra start til slutt. Hvis man planlegger rehabiliteringen godt, kan et baderom rehabiliteres på om lag to uker. Her er det viktig at de ulike faggruppene har god og oversiktlig dialog, slik at alle materialer er bestilt til riktig tidspunkt og sted for å kunne gjennomføre arbeidet på en best mulig måte.

Vi er opptatt av å begrense unødvendig bruk av materialer og vil derfor etterstrebe å begrense rivning og promotere gjenbruk ved rehabilitering.

Våre faglærte murere legger membran og flis til nybygg både som underleverandør til entreprenører og hovedleverandør til privatpersoner. Flislegging gjøres til alle typer boliger, offentlige og private bygg. Håndverkerne veileder kunden til riktig valg av fliser og materiale.

Det stilles høye krav for at håndverkere leverer kvalitet og god drift for at et byggeprosjekt blir klargjort til avtalt tid. God prosjektledelse fører til god koordinering av vareleveranser til riktig sted og tidspunkt, profesjonell utførelse av arbeidet og fornøyde kunder.

Uhell kan skje alle. Det mest sentrale i arbeidet med forsikring er å få forsikringstaker raskest mulig tilbake i et velfungerende hjem.

Ved lekkasjer og andre skader på våtrom eller andre rom som er flislagt, tar kunden først kontakt med forsikringsselskapet sitt. Ethvert forsikringsselskap har et skadesaneringsselskap som vurderer skaden, for deretter å ta kontakt med håndverkere. Når en HG-bedrift blir kontaktet i en forsikringssak, vurderer vi skaden og blir enig om pris med skadesaneringsselskapet. I HG er det viktig å kunne tilby konkurransedyktig pris, men kvalitet og tidligere arbeid er med på å avgjøre hvorfor våre bedrifter blir valgt til å utføre reparasjon. Kunden forholder seg hele tiden til forsikringsselskapet.