<img src="https://secure.risk8belt.com/213137.png" alt="" style="display:none;">

Om oss

Vår ambisjon er å bli Nordens ledende overflate-entreprenør. Vi skal levere mur-, mal-, flis- og gulvtjenester langt over kunders forventning. Vi skal være ledende innen bærekraft og er opptatt av å utvikle kompetanse og talenter. Vi er stolte av våre lokale merkevarer og relasjoner, men evner også å levere på nasjonale rammeavtaler.

1853

Lange tradisjoner og solid håndverk

Vår eldste bedrift, C Kristoffersen & Sønn AS i Horten, ble etablert i 1853. Selv om dette er gruppens eldste bedrift, er det flere av HGs virksomheter bygger videre på mer enn 50 år lange tradisjoner.

Februar 2012

Det er styrke i størrelse

Håndverksgruppen ble etablert som medlemsorganisasjon i 2012. Den gangen var vi 14 selskaper under en felles paraply, og sammen vant vi våre første rammeavtaler.

Juli 2020

Håndverksgruppen som konsern etableres

FSN Capital kom inn på eiersiden sammen med 30 av de opprinnelige selskapene og sammen etablerte vi et konsern i 2020. Ambisjonene var å bli bedre sammen og bli Nordens største konsern på maling, mur og flis.

April 2021

Første selskap i Sverige kommer med

Håndverksgruppen får sitt første svenske selskap med Magnus Målar’n i Borås.

Juni 2021

Topplinjen doblet til NOK 2.2bn

Det tok oss 11 måneder å doble topplinjen fra én milliard kroner til to. I løpet av denne tiden fikk vi også 22 nye selskaper

August 2021

HG blir miljøfyrtårn sertifisert

Håndverksgruppen AS blir sertifisert Miljøfyrtårn etter følgende kriteriesett; i) byggentreprenør, ii) felles kriterier, iii) hovedkontor for konsern og kommuner, iv) leietaker, v) malermester og vi) murmester.

Oktober 2021

Første HG skole avholdt

Første HG skole for prosjektledere ble avholdt i Oslo med Marius Opdal fra Rosenborg Malerteam som lektor. HG skolen er Håndverksgruppens egen utdanningsinstitusjon bestående av kultur, ledelse, prosjekt og fag.

Oktober 2021

Beste praksis satt i system – lansering av verktøykasse!

Verktøykasse for beste praksis lansert for HGs ansatte. Verktøykassen er en plattform for deling av beste praksis i form av standard dokumentasjon slik som sjekklister, tilbudsmaler, etc.

Desember 2021

M-TEK og M-TETT innlemmes i Håndverksgruppen

M-TEK og M-TETT kommer inn i Håndverksgruppen som de første bedriftene innenfor satsningsområdet Spesialist, i tillegg til å spille en viktig rolle i bærekraftssatsningen til HG.

Januar 2022

Tre milliarder kroner i omsetning

Med en omsetning på tre milliarder kroner var vi nå Nordens ledende overflatekonsern målt i omsetning med 70 selskaper og 2 100 ansatte.

Mars 2022

Hundre HG ansatte har vært gjennom HG skolen

I januar ble hverdagsledelse også lansert på HG-skolen og ved utgangen av mars 2022 hadde 100 HG ansatte vært gjennom HG-skolen.

Desember 2022

De første selskapene i Danmark kommer med i HG

DSJ Malergruppe, C. Møllmann & Co, Malerfirmaet Jeppesen og Malerfirma Ernst Hansen kommer inn i gruppen som konsernets første satsning i Danmark.