<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1338226317079867&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Bli en del av HG

Vil du bli med på vår eventyrlige reise i Nord-Europa?

Vi ønsker å få med flere kvalitetsbedrifter innen overflater på vår reise, slik at vi sammen kan nå målet om å profesjonalisere bransjen. Skal man bli størst må man også være best, men i vår bransje blir man ikke nødvendigvis best alene.

Nysgjerrig på hvordan det er å være en del å være en del av HG?

Møt Renate Dørdal fra Jostein Skjetne

HubSpot Video

Bli en del av vårt eventyr uten å miste identiteten din

Det er viktig for oss at hvert selskap som blir med på vår reise får lov til å beholde sin identitet. Det er du og din bedrift som skal skinne lokalt, og vi har respekt for selskapets røtter, tradisjoner og historie.

Vi investerer i deg og din bedrift på mange nivåer og du investerer i oss - det er vår filosofi. Etter å ha blitt en del av Håndverksgruppen er man med videre som eier og driver, sammen med mange gode kollegaer i samme situasjon.

Vi deler fagkunnskap, prioriterer rekruttering og hever kompetansen i din bedrift

Ved å bli en del av oss, får du tilgang på bred fagkunnskap gjennom deling av beste praksis, gode kollegaer å lene deg på, muligheter for kompetanseheving og en støtte som ingen andre aktører i markedet kan tilby.

I vår bransje har det lenge vært mangel på ressurser, og dette vil vi å gjøre noe med. Gjennom en bred rekrutteringskampanje ønsker vi å tiltrekke oss de beste ansatte, noe alle våre selskaper nyter godt av.

Utdanningstilbudet “HG skolen” er utviklet for å heve kompetansen til våre ansatte. Gjennom HG skolen kan våre ansatte få opplæring og videreutdanning i både prosjektledelse, ledelse og salg.

Du får hjelpen du trenger innen bærekraft og miljø

Vi i Håndverksgruppen har et sterkt bærekraft- og miljøfokus. Vi ser at dette blir stadig viktigere for ansatte samt et konkurransefortrinn for å vinne anbudskonkurranser. Vi hjelper våre bedrifter å leve opp til standardene gjennom kursing, sertifiseringer og opplæring i avfallshåndtering og resirkulering.

I kraft av vår størrelse får du bedre vilkår

Som en del av vårt konsern får du også tilgang på større rammeavtaler med våre kunder, og du får bedre innkjøpsordninger fra våre leverandører. Dette er bare noen av fordelene våre bedrifter har.

Håndverksgruppen har i tillegg solide investorer i ryggen som bidrar inn i den økonomiske delen av reisen.

Å bli en del av Håndverksgruppen er en investering for framtiden.

Kontakt meg i dag for å få vite mer om vår eventyrlige reise! Kanskje vi fortsetter reisen sammen?

 
Trond Sigurd Tørdal
Direktør forretningsutvikling (M&A)

 

Trond hadde en sentral rolle da Håndverksgruppen ble etablert som konsern. Han leder i dag arbeidet med å finne nye bedrifter til Håndverksgruppen. Før etableringen av Håndverksgruppen var Trond daglig leder og aksjonær i det Bodø-baserte firmaet Arvid Bendixen AS.

tst@handverksgruppen.com

Møt Kenneth Nilsen fra K. Nilsen

HubSpot Video