<img src="https://secure.risk8belt.com/213137.png" alt="" style="display:none;">

Håndverksgruppen - kvalitet innen overflate

Håndverksgruppen AS er et konsern bestående av lokale håndverksbedrifter i Norge, Sverige og Danmark.
Vi leverer alt av overflatetjenester som mur, gulv, flis og maling. Med kvalitet og bærekraft som høyeste prioritet forsøker vi å endre en bransje.

Bli en del av HG