<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1338226317079867&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Mur

Vi udfører alle typer murerarbejde og har bevaret forståelsen af håndværk udført på traditionel gammeldags vis. Samtidig holder vi os opdateret med det nyeste inden for materialer og løsninger.

Murerfaget er et meget alsidigt arbejdsområde på en arbejdsplads, med historiske rødder og gamle traditioner. Murere arbejder både inde og ude, på store byggepladser og i private hjem. HG’s faglærte murere arbejder med renovering, nybyggeri og forsikringsskader i store institutioner og i de små private projekter. Et byggeri begynder som regel med et fundament, og derefter skal vores fagfolk måske bygge en pejs, skorsten, vægge, eller lægge natursten.

I dag er den cement, som vi bruger i vores arbejde, meget stærk i modsætning til den cement og mørtel, som man anvendte for 100 år siden, og som indeholdt mere kalk end det moderne produkt. Det er en fordel for alle nybyggerier og renoveringsprojekter, da murerarbejdet dermed holder meget længere.
I Norge findes der mange smukke, historiske bygninger fra forrige århundrede. Sprækker i fundament, vægge og facader begynder nu at vise sig mere og mere som et resultat af kalken i datidens cement og bevægelser i undergrunden. En stor del af det renoveringsarbejde, HG’s fagfolk udfører, er netop restaurering af facader på gamle lejlighedsbygninger og af store historiske bygningsværker.

Når vores fagfolk går i gang med en restaureringsopgave, er det vigtigt at vælge materialer, der er i overensstemmelse med de eksisterende materialer, der er anvendt i byggeriet. På grund af bevægelser under jordoverfladen, som kan påvirke fundamentet, vil der altid være behov for restaureringer i tidens løb. I HG sørger vi for, at det arbejde, der bliver udført i dag, holder så længe som overhovedet muligt.
Alle former for byggeri kræver et fundament. Det skal være lige, følge arkitektens mål og danne grundlag for, at det videre arbejde kan udføres smertefrit. Vores fagfolk starter i bunden af bygningen med fundamentet og murer kældere og skillevægge i forskellige private og offentlige byggerier.

I et forsikringsprojekt tager kunden først kontakt med sit forsikringsselskab. Alle forsikringsselskaber har et skadeselskab, som derefter vurderer skaden for så at tage kontakt til håndværkere. Når en HG-virksomhed bliver kontaktet i en forsikringssag, vurderer vi skaden og bliver enige med skadeselskabet om prisen. I HG er det vigtigt at kunne tilbyde konkurrencedygtige priser, men kvalitet og tidligere arbejde er med til at afgøre, om vores virksomheder bliver valgt til at udføre reparationen. Kunden forholder sig hele tiden til forsikringsselskabet.