Kunne du tenke deg å være med på vår eventyrlige reise i Sverige og Norge?

Vi ønsker å få med flere kvalitetsbedrifter innen overflater i vårt nordiske industrieventyr, slik at vi sammen kan nå målet. Skal man bli størst må man også være best, men i vår bransje blir man ikke nødvendigvis best på egenhånd.


Vi deler fagkunnskap, har fokus på rekruttering og hever kompetansen i din bedrift


Ved å bli en del av oss, får du tilgang på bred fagkunnskap gjennom deling av beste praksis, gode kollegaer å lene deg på, muligheter for kompetanseheving og en støtte i ryggen som ingen andre aktører i markedet kan tilby.

I vår bransje har det lenge vært mangel på ressurser, og dette ønsker vi å gjøre noe med. Gjennom en bred rekrutteringskampanje ønsker vi å tiltrekke oss de beste ansatte, og dette nyter alle våre selskaper godt av.

Utdanningstilbudet “HG skolen” er utviklet for å heve kompetansen til våre ansatte. På HG skolen kan våre ansatte få opplæring og videreutdanning i blant annet prosjektledelse, hverdagsledelse og salg.


Du får hjelpen du trenger i forhold til bærekraft og miljø

Vi i Håndverksgruppen har et sterkt bærekraft- og miljøfokus. Vi ser at dette blir stadig viktigere for ansatte og at det er et konkurransefortrinn for å vinne anbudskonkurranser. På dette området hjelper vi våre bedrifter å leve opp til standardene gjennom kursing, sertifiseringer og opplæring i avfallshåndtering og resirkulering.


I kraft av vår størrelse får du bedre vilkår


Som en del av vårt konsern får du også mulighet til å være en del av større rammeavtaler med våre kunder, og du får bedre innkjøpsordninger fra våre leverandører. Dette er bare noen av fordelene våre bedrifter har.


Bli en del av vårt eventyr uten å miste identiteten din


Det er viktig for oss at hvert selskap som vil bli med på vår reise får lov til å beholde sin identitet. Det er du og din bedrift som skal skinne lokalt, og vi har respekt for dine røtter, tradisjoner og din bedrifts historie.

Vi investerer i deg og din bedrift på mange nivåer og du investerer i oss - det er vår filosofi. Etter å ha blitt en del av Håndverksgruppen er man med videre som eier og driver, sammen med mange gode kollegaer i samme situasjon.

Håndverksgruppen har i tillegg solide investorer i ryggen som bidrar inn i den økonomiske delen av reisen.

Det å bli en del av Håndverksgruppen er en investering for framtiden.

Kontakt meg i dag for å få vite mer om vår eventyrlige reise! Kanskje vi fortsetter reisen sammen?

Trond Sigurd Tørdal
Trond Sigurd Tørdal
Direktør foretningsutvikling (M&A)

Trond hadde en sentral rolle da Håndverksgruppen skulle etableres som konsern. Han leder i dag arbeidet med å finne nye bedrifter til Håndverksgruppen. Før etablering av HG var Trond daglig leder og aksjonær i det Bodø-baserte firmaet Arvid Bendixen AS.

Kontakt: tst@handverksgruppen.com