<img src="https://secure.risk8belt.com/213137.png" alt="" style="display:none;">

Bli en del av HG

Kunne du tenke deg å være med på vår eventyrlige reise i Nord-Europa?

Vi ønsker å få med flere kvalitetsbedrifter innen overflater i vårt nordiske industrieventyr, slik at vi sammen kan nå målet om å profesjonalisere bransjen. Skal man bli størst må man også være best, men i vår bransje blir man ikke nødvendigvis best på egenhånd.

Bli en del av vårt eventyr uten å miste identiteten din

Det er viktig for oss at hvert selskap som vil bli med på vår reise får lov til å beholde sin identitet. Det er du og din bedrift som skal skinne lokalt, og vi har respekt for dine røtter, tradisjoner og din bedrifts historie.

Vi investerer i deg og din bedrift på mange nivåer og du investerer i oss - det er vår filosofi. Etter å ha blitt en del av Håndverksgruppen er man med videre som eier og driver, sammen med mange gode kollegaer i samme situasjon.

Vi deler fagkunnskap, har fokus på rekruttering og hever kompetansen i din bedrift

Ved å bli en del av oss, får du tilgang på bred fagkunnskap gjennom deling av beste praksis, gode kollegaer å lene deg på, muligheter for kompetanseheving og en støtte i ryggen som ingen andre aktører i markedet kan tilby.

I vår bransje har det lenge vært mangel på ressurser, og dette ønsker vi å gjøre noe med. Gjennom en bred rekrutteringskampanje ønsker vi å tiltrekke oss de beste ansatte, og dette nyter alle våre selskaper godt av.

Utdanningstilbudet “HG skolen” er utviklet for å heve kompetansen til våre ansatte. Gjennom HG skolen kan våre ansatte få opplæring og videreutdanning i blant annet prosjektledelse, hverdagsledelse og salg.

Du får hjelpen du trenger innen bærekraft og miljø

Vi i Håndverksgruppen har et sterkt bærekraft- og miljøfokus. Vi ser at dette blir stadig viktigere for ansatte samt et konkurransefortrinn for å vinne anbudskonkurranser. På dette området hjelper vi våre bedrifter å leve opp til standardene gjennom kursing, sertifiseringer og opplæring i avfallshåndtering og resirkulering.

I kraft av vår størrelse får du bedre vilkår

Som en del av vårt konsern får du også mulighet til å være en del av større rammeavtaler med våre kunder, og du får bedre innkjøpsordninger fra våre leverandører. Dette er bare noen av fordelene våre bedrifter har.

Håndverksgruppen har i tillegg solide investorer i ryggen som bidrar inn i den økonomiske delen av reisen.

Det å bli en del av Håndverksgruppen er en investering for framtiden.

Kontakt meg i dag for å få vite mer om vår eventyrlige reise! Kanskje vi fortsetter reisen sammen?

 
Trond Sigurd Tørdal
Direktør foretningsutvikling (M&A)

 

Trond hadde en sentral rolle da Håndverksgruppen skulle etableres som konsern. Han leder i dag arbeidet med å finne nye bedrifter til Håndverksgruppen. Før etablering av HG var Trond daglig leder og aksjonær i det Bodø-baserte firmaet Arvid Bendixen AS.

tst@handverksgruppen.com