Hva betyr ESG for Håndverksgruppen?

I Håndverksgruppen har vi døpt om ESG til Bærekraft. Når vi snakker om bærekraft mener vi at skal ta vare på hverandre både innenfor og utenfor selskapet, og være en attraktiv arbeidsplass. Vi skal forstå kl

imapåvirkningen av vår virksomhet, begrense klimaavtrykket og promotere sirkulærøkonomi. Og vi har ansvarlig styring av selskapene våre.

 

Bilde 1

Vi tar vare på hverandre og er en attraktiv arbeidsplass

Dette skal vi gjøre ved å
• Være en engasjert samfunnsaktør ved å støtte lokale aktiviteter og samfunnsnyttige prosjekter
• Ikke tolerere mobbing eller trakassering – vi skal være en trygg og attraktivt arbeidsplass for alle, uansett legning, kjønn og bakgrunn
• Rekruttere nye og utvikle eksisterende ansatte, ansette lærlinger i alle bedriftene våre

Hvor står vi i dag og hva er våre mål?

Bilde 2

 

Bilde 3

Vi skal forstå klimapåvirkningen av vår virksomhet, bli klimanøytrale og promotere sirkulærøkonomi

Dette skal vi gjøre ved å
• Bli sertifisert Miljøfyrtårn i alle selskaper innen 1. kvartal 2022.
• Bygg-industriens mest fornøyde kunder (2020 NPS (Net promotor score) = 94)
• Utforske og implementere løsninger som gjør at vi kan fornye fremfor å skifte (f.eks. Gulvbelegg)
• Vi har som ambisjon at 100% av egne kjøretøy skal være utslippsfrie innen 3-5 år

Hvor står vi i dag og hva er våre mål?

Bilde 4

 

 

Bilde 5

Vi styrer våre selskaper på en ansvarlig måte

Dette skal vi gjøre ved å
• Følge alle lover og regler til enhver tid. Det finnes ingen gråsoner
• Alle ansatte er opplært i våre etiske retningslinjer og varslingsrutiner
• Sette strenge krav til og følge opp våre leverandører og samarbeidspartnere

Hvor står vi i dag og hva er våre mål?

Bilde 6

 

Trykk her for å se FNs bærekraftmål

Trond Sigurd Tørdal
Thomas Schwenke
Regionleder for Nord-Norge

Thomas Schwenke er daglig leder i Schwenke & Sønn AS, som ble etablert av hans oldefar og bestefar. I tillegg er Thomas regionleder for Nord-Norge. Thomas has ansvaret for bærekraft i Håndverksgruppen og sitter i NHOs bedriftspanel for offentlige anskaffelser. Thomas er utdannet malermester og byggningsingeniør og har jobbet i bransjen siden 1989.